Финансови условия

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

Такси и други разходи за 2022/23 учебна година (в ЕВРО):

ОПУ3
кв. Слатина, София
Такса обучение 1920 EUR
Извънкласни дейности
(препоръчително)
1920 EUR
Подготвителни и завършващи дейности – септ. и юни (препоръчително) 480 EUR
Дарение за развитие ФОТ
(препоръчително)
480 EUR
Общо за 10 месеца
(препоръчително)
4800 EUR/10 месеца
Храна (опционално) ≈5 ЕUR / ден
Зелени училища (приблизително) ≈500 EUR/ за всички
Допълнителни извънкласни дейности (опционално) от 8 до 18 EUR/за едно занимание
Материали ≈100 EUR/за 10 месеца
Транспорт в две посоки  (опционално) 128 EUR / месец
Административна такса за приемна процедура* 77 EUR/еднократно

*Административната такса е еднократна и покрива разходите на училището за организиране и провеждане на приемната процедура.

*Всички цени са в Евро и се приравняват към фиксирания курс на БНБ

  • 1EUR= 1.95583 лв.

Има възможност за стипендии за такса обучение при условия, определени от настоятелството на всяко училище. Пишете на info@transform.bg за повече информация.

Разликите в таксите се дължат на разлики в разходите за сгради, цена на живота в различните градове и разлики в плановете за развитие на различните училища.

Транспорт се организира при необходимост и достатъчно желаещи. Понякога семействата организират кооперативен транспорт за няколко деца.

Извънкласните дейности се избират от родителите. Няколко извънкласни дейности са препоръчителни.

Летните занимания – в началото на септември и края на юни имат важна функция за подготовка на децата за учебната година и за завършването и накрая. Те са препоръчителни.

За развитие на образователния модел, външни измервания и изследвания, обучения, методическа подкрепа и професионално развитие на учителите, очакваме дарение към Фондацията. Посочената сума е препоръчителна.

Доставчиците на храна се избират от Настоятелството на всяко училище. Осигуряват се плодове, обяд и следобедна закуска. Възможно е децата да носят домашно приготвена храна.

Зелените училища се организират три пъти в годината за осигуряване на преживявания сред природата, интегриране и задълбочаване на знанията, уменията и нагласите, придобити в обучителния процес.

Таксата за материали е за допълнителни работни тетрадки по английски и канцеларски материали, които се използват в учебния процес.

При записване се дължат сумарно две месечни вноски. Останалите вноски се дължат месечно до 5-то число от септември до април. При предварително плащане за учебната година (на една или две вноски) има намаление. За второ и трето дете има по-значителни намаления.