Свободни места и график за прием

Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия пета поредна година. Общността на Български прогресивни училища вече включва три училища в София и Варна благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

 

ПРИЕМНА ПРОЦЕДУРА 2021/2022

Български прогресивни училища ще осъществяват прием за град София в две локации – Основно прогресивно училище 3, кв. Слатина и Основно прогресивно училище 1, кв. Стрелбище.

Начало на приемна процедура: 14.12.2020г.

Предучилищен клас (6г.) 

Приемаме деца, които навършват 6г. в годината на кандидатстване. Деца, които не навършват 6г. през 2021г., могат да кандидатстват, но се приемат при специални условия (възраст близка до 6г., готовност за повтаряне на предучилищен клас, емоционална и когнитивна зрялост).

Първи клас (7г.) 

Приемаме деца, които навършват 7г. в годината на кандидатстване. Училището си запазва право да откаже прием на деца, които не навършват 7г. през 2021г.

Свободни места

Подготвителен клас
1. клас
10 места 6 места

СТЪПКИ И ГРАФИК

I. Прием в подготвителен и първи клас 14.12.-30.03. 

Стъпки на приемната процедура

1.стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка от страна на училището след получаване на заявката за интерес.

3. стъпка: Подаване на заявление за прием.

Свалете и попълнете заявление за прием за учебната 2021-2022 гЗаявленията се подават и обработват на двуседмична база. В края на всеки двуседмичен период семействата, подали заявления и заплатили административна такса за участие в приемната процедура през него, получават покана за среща.

4. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи с приемната комисия.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според обстановката в страната.

5. стъпка: Среща с приемната комисия.

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

6. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

Резултатите от срещите се обявяват до една седмица след срещата индивидуално на всяко семейство.

7. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации.

8. стъпка: Сключване на договор за обучение.

 

Подаване на заявление
Онлайн презентация
Среща с приемна комисия
Обявяване на резултати
Сключване на предварителни договори
I група 14.12.2020-13.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 22.01.2021 до 04.02.2021
II група 14.01.-24.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 05.02.2021 до 19.02.2021
III група 25.01.-07.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 19.02.2021 до 12.03.2021
IV група 08.02.-21.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 05.03.2021 до 26.03.2021
V група* 22.02.-07.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 до 08.04.2021

 

*Децата, които не са приети на първо класиране изчакват резултатите от второ класиране. Те се обявяват три седмици след срещата с приемната комисия.

*Група V се осъществява при останали свободни места.

 

Оповестяване на свободни места –  до 26.03.2021г.

II. Прием в други класове 30.03. – 30.07. 

От 01. до 30. март родителите на настоящите ученици на училището заявяват намеренията си за следващата учебна година, като в този период се подписват и предварителните договори с тях.

След 30. март училището ще обяви свободни места за прием в останалите класове, както и процедурата по приема за тях.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school3@transform.bg.

За да се свържете с нас и заявите интерес, моля използвайте формата по-долу.