Свободни места и график за прием

Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия пета поредна година. Общността на Български прогресивни училища вече включва три училища в София и Варна благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

  • Свободни места

Първа  подготвителна група

5 годишни

Втора подготвителна група

6 годишни

       1 клас    

        5 клас    

4 6 3 2
  • Допълнителен прием по класове

    2 клас 3 клас 4 клас   6 клас 7 клас
    2 4 6 1 4
  • Стъпки по приемна процедура

1. стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка и подаване заявление за прием.

3. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според епидемичната обстановка в страната.

4. стъпка: Опознавателна среща

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на която ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване.

6. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации при нужда.

7. стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school3@transform.bg.

 

  • График за дни на отворени врати

Ден Група Час
04.12.2023 (понеделник) ПК и 1 клас 18:00 – 19:30
11.01.2024 (четвъртък) ПК и 1 клас 18:00 – 19:30
15.02.2024 (четвъртък) ПК и 1 клас (начален етап) 18:00 – 19:30
14.03.2024 (четвъртък) ПК и 1 клас (начален етап) 18:00 – 19:30

 

  • График и етапи на приемна процедура 

Етапи на приемна процедура I етап II етап III етап IV етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 04.12.2023 – 08.12.2023 12.12.2023 – 15.01. 2024 20.01.2024 – 16.02.2024 24.02.2024 – 15.03.2024
Изпращане на покани до родителите за опознавателна среща до 08.12.2023 до 15.01.2024 до 16.02.2024 до 15.03.2024
Опознавателна среща 12.12.2023 (вторник)  18.01.2024 до 24.02.2024 до 28.03.2024
Обратна връзка и вземане на решение за записване

Подаване на заявление за записване. Допълнителни срещи и консултации

до 19.12.2023 до 26.01.2024 до 01.03.2024 до 09.04.2024
Сключване на договор за обучение до 22.12.2023  02.02.2024  08.03.2024  15.04.2024

Административна такса за приемна процедура – 250 лв. Тя включва администриране, организация и комуникация по време на приемната процедура. Таксата се заплаща при подаване на заявление за прием.

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

Ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school3@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 372 453

Формуляр за кандидатстване

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име на дете
Име на родител
Име на родител 2
Образование до момента на детето/ученика

Опишете.

Опишете.

Опишете.

Опишете.
Изберете училище