Свободни места и график за прием

Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия пета поредна година. Общността на Български прогресивни училища вече включва три училища в София и Варна благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

 • Свободни места

Първа  подготвителна група

5 годишни

Втора подготвителна група

6 годишни

       1 клас    

        5 клас    

4 6 2 4
 • Допълнителен прием по класове

       2 клас           3 клас     

       4 клас     

       6 клас     

  2

  4

  2

 • Стъпки по приемна процедура

1. стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка и подаване заявление за прием.

3. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според епидемичната обстановка в страната.

4. стъпка: Опознавателна среща

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на която ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване.

6. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации при нужда.

7. стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school3@transform.bg.

 

 • График за дни на отворени врати

Ден Група Час
26.11.2022 ПК и 1 клас 10:30 – 12:30
5 клас 13:30 – 15:00
14.01.2023 ПК и 1 клас 10:30 – 12:30
5 клас 13:30 – 15:00
09.02.2023 ПК и 1 клас 18:00 – 19:30
5 клас 18:00 – 19:30
09.03.2023 ПК и 1 клас 18:00 – 19:30
5 клас 18:00 – 19:30

 

 

 • График и етапи на приемна процедура 

Етапи на приемна процедура I етап II етап III етап IV етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 26.11.2022 – 05.12.2022 12.12.2022 – 19.01. 2023 23.01.2023 – 20.02.2023 27.02.2023 – 20.03.2023
Изпращане на покани до родителите за опознавателна среща до 05.12.2022 до 24.01.2023 до 20.02.2023 до 20.03.2023
Опознавателна среща 10.12.2022 28.01.2023 25.02.2023 25.03.2023
Обратна връзка и вземане на решение за записване

Подаване на заявление за записване. Допълнителни срещи и консултации

до 16.12.2022 до 10.02.2023 до 02.03.2023 до 31.03.2023
Сключване на договор за обучение до 22.12.2022 до 17.02.2023 до 10.03.2023 до 07.04.2023

Административна такса за приемна процедура – 250 лв. Тя включва администриране, организация и комуникация по време на приемната процедура. Таксата се заплаща при подаване на заявление за прием.

 

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

Ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school3@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 372 453