График за дни на отворени врати:

Ден Група Час
26.11.2022 5 и 6 клас 13:30 – 15:00
14.01.2023 5 и 6 клас 13:30 – 15:00
09.02.2023 5 и 6 клас 18:00 – 19:30
09.03.2023 5 и 6 клас 18:00 – 19:30

 

 

Етапи на приемна процедура I етап II етап III етап IV етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 26.11.2022 – 05.12.2022 12.12.2022 – 19.01. 2023 23.01.2023 – 20.02.2023 27.02.2023 – 20.03.2023
Изпращане на покани до родителите за опознавателна среща до 05.12.2022 до 19.01.2023 до 20.02.2023 до 20.03.2023
Опознавателна среща  с индивидуална покана  с индивидуална покана  с индивидуална покана с индивидуална покана
Обратна връзка и вземане на решение за записване

Подаване на заявление за записване. Допълнителни срещи и консултации

до 16.12.2022 до 27.01.2023 до 02.03.2023 до 31.03.2023
Сключване на договор за обучение до 22.12.2022 до 31.01.2023 до 10.03.2023 до 07.04.2023

 

Свободни места:

Пети клас Шести клас
2 2

 

Български прогресивни училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

За учебната 2023/2024 година училището ще приема ученици от подготвителен до шести клас включително – кампус Слатина.

Изискванията на училището за навършени години за прием в подготвителен клас е 6 години, а за първи – 7 години.

Общите критерии за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Детайлни критерии за прием на децата
УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ
Работа с дидактически материали
Работни листове
УЧИЛИЩНА ЗРЯЛОСТ
Адаптация в нова среда
Комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни
Управление на емоциите
Специални образователни потребности
Подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване
Капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със специални потребности
Готовност на родителите да осигурят допълнителнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището
Детайлните критерии за присъединяване на родителите към общността
Готовност за доверие към образователния модел и към училището като професионална организация
Уважение и етичност
Адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност
Зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност
Готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация
Готовност за учене и промяна в семейството
Искреност и откритост

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

Ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school3@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 372 453