График за дни на отворени врати:

Ден Група Час
11.01.2024 (четвъртък) 5 , 6  и 7 клас 18:00 – 19:30
08.02.2024 (четвъртък) 5 , 6  и 7 клас 18:00 – 19:30
14.03.2024 (четвъртък) 5 , 6  и 7 клас 18:00 – 19:30

 

 

Етапи на приемна процедура I етап II етап III етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 12.12.2023 – 15.01. 2024 20.01.2024 – 16.02.2024 24.02.2024 – 15.03.2024
Изпращане на покани до родителите за опознавателна среща до 15.01.2024 до 16.02.2024 до 15.03.2024
Опознавателна среща с индивидуална покана с индивидуална покана с индивидуална покана
Обратна връзка и вземане на решение за записване

Подаване на заявление за записване. Допълнителни срещи и консултации

до 26.01.2024 до 01.03.2024 до 09.04.2024
Сключване на договор за обучение  02.02.2024 08.03.2024 15.04.2024

Свободни места:

Пети клас Шести клас Седми клас
2 1 4

 

Български прогресивни училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

За учебната 2024/2025 година училището ще приема ученици от подготвителен до седми клас включително – кампус Слатина.

Изискванията на училището за навършени години за прием в подготвителен клас е 6 години, а за първи – 7 години.

Общите критерии за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Детайлни критерии за прием на децата
УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ
Работа с дидактически материали
Работни листове
УЧИЛИЩНА ЗРЯЛОСТ
Адаптация в нова среда
Комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни
Управление на емоциите
Специални образователни потребности
Подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване
Капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със специални потребности
Готовност на родителите да осигурят допълнителнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището
Детайлните критерии за присъединяване на родителите към общността
Готовност за доверие към образователния модел и към училището като професионална организация
Уважение и етичност
Адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност
Зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност
Готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация
Готовност за учене и промяна в семейството
Искреност и откритост

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

Ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school3@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 372 453

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име на дете
Име на родител
Име на родител 2
Образование до момента на детето/ученика
Опишете.
Опишете.
Опишете.
Опишете.
Изберете училище