Запознайте се с отворените ни позиции:

Начален учител

Обичате ли децата?

Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?

Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да  ги учите като част от екип,

който реализира най-новите образователни тенденции?

Фондация за образователна трансформация развива нов образователен модел, който прилага в екосистема от Български прогресивни общностни училища в цялата страна. В прогресивното училище интегрираме изследователско и транс/интердисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, Montessori, Direct Instruction, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, национални и международни практики и стандарти.
Ние вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме всяко дете и развитието на всеки учител, както индивидуално, така и в екип.
Ако искате да развивате своята професионална практика  като част от международна програма – станете НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ в Основно прогресивно училище 3, Слатина.
В какво ще се състои вашата работа на начален учител?:
1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които да стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и
взаимоотношенията между учениците.
4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в
прогимназиален етап.
5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Необходими професионални компетентности:
– Висше образование, специалност начална педагогика с педагогическа
правоспособност.
– 2 години практически опит в преподаването на група деца (от 6 до 12 години) във
формално, неформално или приобщаващо образование;
–  Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;

–  Компютърна и медийна грамотност;
– Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в
образованието.
Личностни качества и ценностни нагласи:
– Позитивизъм, откритост и любознателност;
– Умения за управление на групова динамика;
– Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
– Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Какво ви предлагаме?:
– Възможност да сте част от екип, който развива прогресивен образователен модел,
чрез най-новите образователни тенденции;
– Регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.

Ако искате работата ви да носи повече смисъл за вас и другите, да участвате в процесите, да избирате как да използвате ресурсите (си); да откривате през очите на децата естествеността в ученето, а вие да отваряте това пространство и ги свързвате, кандидатствайте по тази обява като изпратите CV и мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с формалните изисквания за заемане на позицията. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по български език и литература, прогимназия

Търсите предизвикателства и си задавате въпроси за професионалното си развитие?
А замисляли сте се за възможността да развиете програма по български език и литература в
прогресивно училище? :
1. Да разработвате курсовете по език и литература в 6 области: слушане, говорене, четене,
писане, визуален език и презентиране.
2. Да насърчавате младите хора да уважават и разбират света около себе си през езика
като основен инструмент за развитие на критично мислене и изграждане на
междукултурно разбирателство.
3. Да стимулирате любопитството на учениците към езика като част от изследователски
процес на личностно развитие и културна идентичност, осигурявайки интелектуална
рамка и подпомагайки изграждането на концептуално разбиране.
Колко предизвикателно ви звучи това?
Ако виждате Вашата професионално реализация като част от екип, който реализира най-
новите образователни тенденции, станете УЧИТЕЛ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за
прогимназиален етап в "Основно прогресивно училище 3 през 2022/2023 УГ!
В какво ще се състои Вашата работа на учител при нас:
1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки
процеса за постигането им.
2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, подходящи методи, средства и
образователен инструментариум, с които да стимулирате изследователски процес при
учениците в реализирането на образователната дейност.
3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията
между учениците.
4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален
етап.
5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Необходими професионални компетенции:
– Висше образование, специалност „Българска филология“/комбинирана специалност
„Български език“; с друг предмет, с придобита квалификация за учителска
правоспособност;
– Две години професионален опит в преподаване на ученици прогимназиален етап;

– Английски език – писмено и говоримо, минимум ниво В1.
– Медийна и информационна грамотност;
– Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в
образованието;
– Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.
Личностни качества и ценностни нагласи:
– Позитивизъм, откритост и любознателност;
– Умения за управление на групова динамика;
– Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
– Готовност за учене и самоусъвършенстване.

Какво ви предлагаме?:
– Трудов/Граждански договор на почасова ангажираност за учебната 2022/2023 година с
конкурентно възнаграждение;
– Възможност да сте част от екип, който развива прогресивен образователен модел, чрез
най-новите образователни тенденции;
– Регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и
професионалната компетентност.

Ако искате работата ви да носи повече смисъл за вас и другите, да участвате в процесите, да
избирате как да използвате ресурсите (си); да откривате през очите на децата естествеността
в ученето, а вие да отваряте това пространство и ги свързвате, кандидатствайте по тази обява
като изпратите CV и мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с формалните
изисквания за заемане на позицията. За следващи стъпки ще се свържем с успешно
преминалите първия етап.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по
смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Учител предучилищен клас

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите,
Ако сте търсещи, любопитни и обичате да изследвате света през детските очи;
Ако искате да разгърнете потенциала си през ролята на иновативен учител,
Ви каним да сте част от нашия екип!

 

Основно прогресивно училище 3, Слатина търси УЧИТЕЛ ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС с интереси и опит във формално, неформално образование и Монтесори педагогика.
Ако изберете да сте учител при нас, ще участвате във въвеждаща обучителна програма и практика, която ще развие Вашите компетенции за ролята на УЧИТЕЛ в прогресивно училище, която изглежда така:
 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:
 • Висше образование, бакалавър/магистър, специалности начална/предучилищна педагогика или в процес на завършване;
 • 2 години практически опит в преподаването на деца (от 6 до 12 години) във формално, неформално или приобщаващо образование, препоръчително с Монтесори педагогика;
 • Писмено и говоримо английски език – минимум ниво В1;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация.
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите! Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по английски език, начален етап

Обичате ли децата?
Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?
Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да ги учите?

Фондация за образователна трансформация развива нов образователен модел, който прилага в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. В прогресивното училище интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Монтесори педагогиката и следваме международни и национални стандарти, утвърждавайки нов модел на професионална учеща общност.
Ние вярваме, че всяко дете може и всеки учител може – стимулираме потенциала и подкрепяме развитието!

Ако искате да развивате английският език като част от международна програма – станете УЧИТЕЛ по английски език, начален етап в Прогресивно училище 3 през 2022/2023 учебна година.

В какво ще се състои вашата работа на учител при нас:

 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Изисквания за заемане на ролята:

 • Висше образование, бакалавър/магистър начална педагогика с английски език, английска филология, педагогическа правоспособност;
 • 2 години практически опит в преподаването на английски език на деца начален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – минимум ниво B2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация.

Личностни качества, нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по математика, прогимназия

Търсите предизвикателства и си задавате въпроси за професионалното си развитие?

Искате да сте част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции?

Фондация за образователна трансформация развива нов образователен модел, който прилага в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. В прогресивното училище интегрираме изследователско и транс/интердисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, Montessori, Direct Instruction, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, национални и международни практики и стандарти, утвърждавайки нов модел на професионална учеща общност.

Ние вярваме, че всяко дете може и всеки учител може – стимулираме потенциала и подкрепяме развитието!

Ако искате да развивате МАТЕМАТИКАТА като част от международна програма – станете УЧИТЕЛ в прогимназиален етап в прогресивно училище пред  2022/2023 учебна година.

В какво ще се състои вашата работа на учител по математика?:

 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които да стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Необходими професионални компетенции:

 • Висше образование, специалност „Математика“ или икономическа/инженерна специалности. Педагогическа квалификация е предимство;
 • Две години професионален опит в преподаване на ученици, прогимназиален етап, предимство е опита ви с международни програми;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2.
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието;
 • Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Личностни качества и ценностни нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

Какво ви предлагаме?:

 • Възможност да сте част от екип, който развива прогресивен образователен модел, чрез най-новите образователни тенденции;
 • Регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.

Ако искате работата ви да носи повече смисъл за вас и другите, да участвате в процесите, да избирате как да използвате ресурсите (си); да откривате през очите на децата естествеността в ученето, а вие да отваряте това пространство и ги свързвате, кандидатствайте по тази обява като изпратите CV и мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с формалните изисквания за заемане на позицията. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.