Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител в подготвителен клас

В Основно прогресивно училище 3 и Фондация за образователна трансформация търсим  учител на предучилищен клас от началото на следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Като учител в прогресивно училище ще:

 1. Формулирате ясни и последователни цели, свързани с учебното съдържание и планирате образователния процес в предучилищен клас.
 2. Подготвяте материали и планирате дидактически и преживелищни дейности.
 3. Стимулирате изследователско учене.
 4. Развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 5. Администрирате образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 6. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в подготвителен етап.
 7. Прилагате рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.

Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?

 • Висше образование по специалността предучилищна/начална училищна педагогика или в процес на завършване;
 • Минимум три години опит в преподаване и управление на групова динамика с деца и/или ученици в предучилищен/начален етап (с предимство ще се разглеждат кандидатури с опит в Монтесори педагогика;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • Работа в креативен и сплотен екип;
 • Гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • Въвеждаща програма, международни обучения и коучинг програма за професионално развитие;
 • Възможност за използване на Multisport карта.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, то ще очакваме:

 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо или кратко видео, в което да ни споделите защо искате да сте учител в прогресивно училище, с какво бихте допринесли, с какво работата при нас ще допринесе за вашето развитие, и пример/и за нестандартен подход във вашата практика.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса!

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Учител по английски език в начален етап

В Основно прогресивно училище 3 и Фондация за образователна трансформация търсим  учител по английски език в начален етап, на 4 или 6 часов работен ден,  от началото на следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

 

Като учител в прогресивно училище ще:
 1. Формулирате ясни и последователни цели, свързани с учебното съдържание и планирате образователния процес по английски език.
 2. Подготвяте материали и планирате дидактически и преживелищни дейности.
 3. Стимулирате изследователско учене.
 4. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 5. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на трансдисциплинарна програма.
 6. Следите за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връщате навременна обратна връзка за напредъка и поведението им.
 7. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си
Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?
 • Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване и управление на групова динамика с деца и/или ученици в начален етап;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво С1;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
На нашите учители ние предлагаме:
 • Работа в креативен и сплотен екип;
 • Гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • Въвеждаща програма, международни обучения и коучинг програма за професионално развитие;
 • Възможност за използване на Multisport карта.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, то ще очакваме:
 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо или кратко видео, в което да ни споделите защо искате да сте учител в прогресивно училище, с какво бихте допринесли, с какво работата при нас ще допринесе за вашето развитие, и пример/и за нестандартен подход във вашата практика.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
Благодарим за интереса!
Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Учител по природни науки

Ако искате да развивате природните науки като част от международна програма, имате възможност да станете част от екипа на Основно прогресивно училище 3, в ролята на учител по природни науки на почасова или пълна ангажираност от следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици развиваме модел на обучение, базиран на International Baccalaureate и утвърдени педагогически практики, който следва естественото развитие на ученика, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Готови ли сте за това предизвикателство?

Учителят в прогресивно училище:

 • Задава ясни и последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им;
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма;
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност;
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа;
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им;
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Очаквани професионални компетентности:

 • Висше образование в специалност Физика/Химия/Биология, учителска правоспособност е предимство (възможно е докторантура);
 • Минимум три години преподавателски опит в прогимназиален етап;
 • Предимство е опит в международна програма и преподаване на предмета на английски език;
 • Английски език –  ниво В2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Умения за управление на групова динамика;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • Възможност за участвате в развитието на образователен модел, базиран на най-новите образователни практики;
 • Гъвкава среда, в която можете да учите и се развивате;
 • Конкурентно заплащане;
 • Въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • Възможност за използване на Multisport карта.

Ако Ви привлича възможността да се присъедините към една иновативна и динамично развиваща се организация, ще очакваме от Вас да изпратите:

 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо или кратко видео, в което да ни споделите защо искате да сте учител в прогресивно училище, с какво бихте допринесли, с какво работата при нас ще допринесе за вашето развитие, и пример/и за нестандартен подход във вашата практика.

Ще се свържем с кандидатите, чийто профил е съответен на изискванията за заемане на ролята.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Медицинска сестра на почасова ангажираност

Можете да изберете да сте част от екипа на Основно прогресивно училище 3 като медицинска сестра с (до) 4 часова ангажираност.

Описание на ролята медицинска сестра в прогресивно училище:

 • Провеждате профилактични дейности за ограничаване на рисковите фактори за здравето в училището като проверявате здравословното състояние на децата при ежедневен прием в училището;
 • Диагностицирате и обгрижвате деца със здравословно неразположение и консултирате родителите им;
 • Извършвате анализ на здравословното състояние на децата и учениците въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар;
 • Регистрирате здравното и имунизационното състояние на учениците в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните, получени от личния (семейния) им лекар;
 • Провеждате профилактични дейности за предотвратяване възникването на заразни и паразитни заболявания в училището;
 • Изпълнявате указанията и следи изпълнението на процедури на РЗИ;
 • Участвате в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на учениците;
 • Осигурявате нагледна информация за спешни състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния, поставяте материалите на видно място в училището и обучавате екипа на училището за оказване на първа помощ.

Изисквания за заемане на ролята:

 • Образование по специалността;
 • Високи професионални умения и отговорност;
 • Нагласа за споделяне на общностната култура на училището;
 • Готовност за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

 • Спокойна и подкрепяща организационна среда;
 • Трудов договор и коректно заплащане;
 • Възможност да се част от позитивен екип, който развива нов прогресивен образователен модел.

Как да кандидатствате?
Изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо. Препоръчителни са и всякакви допълнителни документи, които да подкрепят кандидатурата Ви.

Процесът на подбор:
Първият етап е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.