ПРОГРЕСИВЕН
образователен
модел
ОРГАНИЗАЦИЯ
на учебния
процес
ИЗМЕРВАНИЯ
на резултатите