Основно прогресивно училище 3 - София

Адрес: гр. София, жк. Слатина, бул. "Гео Милев" № 158, Корпус 3, ет.1

Еmail: school3@transform.bg

Телефон: +359 877 372 453

Административна информация:

Частно основно училище „Прогресивно образование 3- СОФИЯ“

  • ЕИК: 206359866, лицензирано от МОН със заповед РД14-29/25.06.2021 Г.
  • Адрес на управление: София 1164, Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ 1, УАСГ, бл.5, ет.11
  • Адрес на училището: София 1574, жк. Слатина, ул. „Гео Милев“ 158
  • Управител/МОЛ: Явор Людмилов Джонев
  • Директор: Светла Петрова
  • Оперативен мениджър: Иван Нейков

Банкова информация
IBAN: BG93BPBI79401089981302

SWIFT (BIC): BPBIBGSF
ПОЩЕНСКА БАНКА

Училището се притежава изцяло от Фондация за образователна трансформация (ЕИК 177196885).

„Фондация за Образователна Трансформация“ с ЕИК 177196885 е организация с нестопанска цел, за общественополезна дейност регистрирана в България, с рег. № 20170828025 по ЗЮЛНЦ. „Фондация за Образователна Трансформация“ извършва дейности само в съответствие със своята социална общественополезна мисия. Както и ограничени търговски дейности за финансова и структурна устойчивост в съответствие с каузалната си мисия. Научете повече за фондацията ТУК. Благодарим.