Основно прогресивно училище 3- филиал кв. Слатина

Адрес: гр. София, кв. Слатина, бул. "Гео Милев" № 158, Корпус 3, ет.1

Еmail: school3@transform.bg

Телефон: +359 877 372 453

Административна информация – Основно прогресивно училище 3 – София

Частно основно училище „Прогресивно образование“

Филиал на ЧОУ „Прогресивно образование“ ЕООД (ЕИК 204645858), лицензирано от МОН със заповед РД 14-106/05.07.2016 и регистрирано като основно с удостоверение №83/06.07.2017.

ЕИК/ДДС № BG204645858

Адрес: гр. София, ул. Нишава 107
МОЛ: Явор Людмилов Джонев

Директор: Явор Джонев

Оперативен мениджър: Иван Нейков

Банкова информация
IBAN:BG45UNCR70001523200445

SWIFT (BIC): UNCRBGSF
УниKредит Булбанк АД

Училището се притежава изцяло от Фондация за образователна трансформация (ЕИК 177196885), организация с нестопанска цел за общественополезна дейност с рег. № 20170828025 по ЗЮЛНЦ.