Прогресивно училище - Слатина

+359 882 741 944

За контакти

school3@transform.bg

+359 882 741 944

* Всички полета са задължителни

Административна информация – Основно прогресивно училище 3 – София

Филиал на ЧОУ „Прогресивно образование“ ЕООД (ЕИК 204645858), лицензирано от МОН със заповед РД 14-106/05.07.2016 и регистрирано като основно с удостоверение №83/06.07.2017.

Училището се притежава изцяло от Фондация за образователна трансформация (ЕИК 177196885), организация с нестопанска цел за общественополезна дейност с рег. № 20170828025 по ЗЮЛНЦ.