Основно прогресивно училище 3 - София

Административна информация
Частно основно училище "Прогресивно образование 3- СОФИЯ"

ЕИК: 206359866, лицензирано от МОН със заповед РД14-29/25.06.2021 Г.
Адрес на управление: София 1164, Лозенец, бул. "Христо Смирненски" 1, УАСГ, бл.5, ет.11
Адрес на училището: София 1574, жк. Слатина, ул. "Гео Милев" 158
Управител/МОЛ: Явор Людмилов Джонев
Директор: Захари Димитров
Оперативен мениджър: Силвия Алексиева
Банкова информация
IBAN: BG02UNCR70001525372758

SWIFT (BIC): UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД

Училището се притежава изцяло от Фондация за образователна трансформация (ЕИК 177196885).

„Фондация за Образователна Трансформация“ с ЕИК 177196885 е организация с нестопанска цел, за общественополезна дейност регистрирана в България, с рег. № 20170828025 по ЗЮЛНЦ. „Фондация за Образователна Трансформация“ извършва дейности само в съответствие със своята социална общественополезна мисия. Както и ограничени търговски дейности за финансова и структурна устойчивост в съответствие с каузалната си мисия.