Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия пета поредна година. Общността на Български прогресивни училища вече включва три училища в София и Варна благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

 

Свободни места

Първа подготвителна група – 5 годишни Втора подготвителна група – 6 годишни 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас

8

4

5

3

4

2

 

Стъпки по приемна процедура

1. стъпка: Подаване на заявка за интерес чрез контактната форма публикувана по-долу на страницата.

2. стъпка: Получаване на обратна връзка и подаване заявление за прием.

3. стъпка: Изпращане на покани до родителите за срещи.

Училището изпраща покани на родителите с детайлна информация за срещите. Срещите ще се осъществяват на малки групи в училище или в онлайн среда според епидемичната обстановка в страната.

4. стъпка: Опознавателна среща

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с останалите деца, с учителите, със средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност.

През това време родителите ще имат 30-минутна среща с представители на училището, на която ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване.

6. стъпка: Подаване на заявление за записване и допълнителни срещи и консултации при нужда.

7. стъпка: Сключване на договор за обучение.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school3@transform.bg.

График за дни на отворени врати

Ден Група Час
22.01 1 9:30 – 10:30
2 11:00 – 12:00
3 13:15 – 14:15
12.02 1 9:30 – 10:30
2 11:00 – 12:00
3 13:15 – 14:15

Срещите се водят с най-много 5 семейства.

График и етапи на приемна процедура 

Етапи на приемна процедура I етап II етап III етап IV етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 10 – 20. януари 22 г. 24.01 – 03.02 22 г. 14 – 24.02. 22г. 06 – 16. 03. 22 г.
Изпращане на покани до родителите за опознавателна среща до 21.01.22 г. до 04.02.22 г. до 25.02. 22 г. до 25.03. 22 г.
Опознавателна среща 26.01.22 г. 10.02 07.03 31.03
Обратна връзка и вземане на решение за записване

Подаване на заявление за записване. Допълнителни срещи и консултации

31.01 – 04.02. 22 г. 14 – 18. 02. 22 г. 08 – 11.03. 22 г. 11 – 15.04. 22 г.
Сключване на договор за обучение 07 – 18.02. 22 г. 21.02 – 04.03. 22г. 15 – 25.03. 22 г. 18 – 21.04. 22 г.

Административна такса за приемна процедура – 150 лв. Тя включва администриране, организация и комуникация по време на приемната процедура. Таксата се заплаща при подаване на заявление за прием.

Български прогресивни училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

За учебната 2022/2023 година училището ще приема ученици от подготвителен до четвърти клас включително – кампус Слатина.

Изискванията на училището за навършени години за прием в подготвителен клас е 6 години, а за първи – 7 години.

Общите критерии за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Детайлни критерии за прием на децата

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

 • Работа с дидактически материали
 • Работни листове

УЧИЛИЩНА ЗРЯЛОСТ

 • Адаптация в нова среда
 • Комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни
 • Управление на емоциите

Специални образователни потребности

 • Подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване
 • Капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със специални потребности
 • Готовност на родителите да осигурят допълнителнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището

Детайлни критерии за присъединяване на родителите към общността

 • Готовност за доверие към образователния модел и към училището като професионална организация
 • Уважение и етичност
 • Адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност
 • Зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност
 • Готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация
 • Готовност за учене и промяна в семейството
 • Искреност и откритост

За да се свържете с нас и заявите интерес, молим използвайте формуляра за кандидатстване по-долу.

Уважаеми родители,

Ако не получите обратна връзка в рамките на 48 часа, след като сте подали формуляр за кандидатстване, моля пишете на admissions.school3@transform.bg, или се свържете с нас на телефон +359 877 372 453