Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител по БЕЛ на почасова заетост

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна промяна на образователната система в България. От 2016 година развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Montessori, национални и международни практики и стандарти.

Ние вярваме, че всяко дете може повече! Всеки учител може повече!
Предоставяме изключително динамична, творческа и развиваща екипна среда за хора с модерно мислене, които споделят нашата мисия и кауза за трансформация на образованието в България.

За Основно прогресивно училище търсим учител по български език и литература на почасова ангажираност от учебната 2024/2025 година.

Учителят по БЕЛ в прогресивно училище:
 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им;
 • Планира дидактически и преживелищни дейности, с които стимулира изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност;
 • Подбира подходящи методи, които диференцира и интегрира по подходящ начин;
 • Преподава български език и литература, включвайки образователни гледни точки, с които стимулира и задълбочава интердисциплинарното учене;
 • Развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата;
 • Провежда диагностично оценяване в през учебната година;
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Изисквания за заемане на ролята:
 • Висше образование, специалност „Българска филология“/комбинирана специалност „Български език“ с друг предмет, с придобита квалификация за учителска правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален/гимназиален етап. Предимство е опит с международни програми;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо, ниво В1;
 • Умения за управление на групова динамика при ученици;
 • Широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • Адаптивност към динамична среда и екипна работа.

Ние предлагаме:

 • Стимулираща среда за изява и възможност да сте част от развитието на нов образователен модел в България;
 • Конкурентно заплащане и удължен платен годишен отпуск;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Въвеждащи обучения за нови учители;
 • Система за професионално развитие с диференцирана менторска и коучинг програма;
 • Квалификационна програма с кредити, водена от експерти-методици по стандартизиран компетеностен модел на прогресивни училища;
 • Достъп до богата библиотека за специализирана образователна литература;
 • Участие в професионални групи за обмен на опит на екосистемно и международно ниво;
 • Възможност за водене на клуб/ателие (извънкласна дейност).

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ще очакваме да ни изпратите:

 • Професионална автобиография;
 • Кратко видео с Вашата мотивация: какво Ви привлече в обявата, защо искате да сте учител в прогресивно училище и пример/и за нестандартен образователен подход от Вашата практика.

Ще се свържем с тези от вас, които отговарят на описаните изисквания.

По време на процеса по подбор, ние ще изследваме Вашия иновативен подход, висок стандарт на преподаване и проактивно мислене.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител в подготвителен клас

В Основно прогресивно училище 3 и Фондация за образователна трансформация търсим  учител на предучилищен клас от началото на следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Като учител в прогресивно училище ще:

 1. Формулирате ясни и последователни цели, свързани с учебното съдържание и планирате образователния процес в предучилищен клас.
 2. Подготвяте материали и планирате дидактически и преживелищни дейности.
 3. Стимулирате изследователско учене.
 4. Развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 5. Администрирате образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 6. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в подготвителен етап.
 7. Прилагате рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.

Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?

 • Висше образование по специалността предучилищна/начална училищна педагогика или в процес на завършване;
 • Минимум три години опит в преподаване и управление на групова динамика с деца и/или ученици в предучилищен/начален етап (с предимство ще се разглеждат кандидатури с опит в Монтесори педагогика;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • Работа в креативен и сплотен екип;
 • Гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • Въвеждаща програма, международни обучения и коучинг програма за професионално развитие;
 • Възможност за използване на Multisport карта.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, то ще очакваме:

 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо или кратко видео, в което да ни споделите защо искате да сте учител в прогресивно училище, с какво бихте допринесли, с какво работата при нас ще допринесе за вашето развитие, и пример/и за нестандартен подход във вашата практика.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса!

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Учител по английски език в начален етап

В Основно прогресивно училище 3 и Фондация за образователна трансформация търсим  учител по английски език в начален етап, на 4 или 6 часов работен ден,  от началото на следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

 

Като учител в прогресивно училище ще:
 1. Формулирате ясни и последователни цели, свързани с учебното съдържание и планирате образователния процес по английски език.
 2. Подготвяте материали и планирате дидактически и преживелищни дейности.
 3. Стимулирате изследователско учене.
 4. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 5. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на трансдисциплинарна програма.
 6. Следите за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връщате навременна обратна връзка за напредъка и поведението им.
 7. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си
Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?
 • Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване и управление на групова динамика с деца и/или ученици в начален етап;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво С1;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
На нашите учители ние предлагаме:
 • Работа в креативен и сплотен екип;
 • Гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • Въвеждаща програма, международни обучения и коучинг програма за професионално развитие;
 • Възможност за използване на Multisport карта.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, то ще очакваме:
 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо или кратко видео, в което да ни споделите защо искате да сте учител в прогресивно училище, с какво бихте допринесли, с какво работата при нас ще допринесе за вашето развитие, и пример/и за нестандартен подход във вашата практика.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
Благодарим за интереса!
Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Медицинска сестра на почасова ангажираност

Можете да изберете да сте част от екипа на Основно прогресивно училище 3 като медицинска сестра с (до) 4 часова ангажираност.

Описание на ролята медицинска сестра в прогресивно училище:

 • Провеждате профилактични дейности за ограничаване на рисковите фактори за здравето в училището като проверявате здравословното състояние на децата при ежедневен прием в училището;
 • Диагностицирате и обгрижвате деца със здравословно неразположение и консултирате родителите им;
 • Извършвате анализ на здравословното състояние на децата и учениците въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар;
 • Регистрирате здравното и имунизационното състояние на учениците в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните, получени от личния (семейния) им лекар;
 • Провеждате профилактични дейности за предотвратяване възникването на заразни и паразитни заболявания в училището;
 • Изпълнявате указанията и следи изпълнението на процедури на РЗИ;
 • Участвате в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на учениците;
 • Осигурявате нагледна информация за спешни състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния, поставяте материалите на видно място в училището и обучавате екипа на училището за оказване на първа помощ.

Изисквания за заемане на ролята:

 • Образование по специалността;
 • Високи професионални умения и отговорност;
 • Нагласа за споделяне на общностната култура на училището;
 • Готовност за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

 • Спокойна и подкрепяща организационна среда;
 • Трудов договор и коректно заплащане;
 • Възможност да се част от позитивен екип, който развива нов прогресивен образователен модел.

Как да кандидатствате?
Изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо. Препоръчителни са и всякакви допълнителни документи, които да подкрепят кандидатурата Ви.

Процесът на подбор:
Първият етап е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.