Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител предучилищен клас

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите,
Ако сте търсещи, любопитни и обичате да изследвате света през детските очи;
Ако искате да разгърнете потенциала си през ролята на иновативен учител,
Ви каним да сте част от нашия екип!

 

Основно прогресивно училище 3, Слатина търси УЧИТЕЛ ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС с интереси и опит във формално, неформално образование и Монтесори педагогика.
Ако изберете да сте учител при нас, ще участвате във въвеждаща обучителна програма и практика, която ще развие Вашите компетенции за ролята на УЧИТЕЛ в прогресивно училище, която изглежда така:
 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:
 • Висше образование, бакалавър/магистър, специалности начална/предучилищна педагогика или в процес на завършване;
 • 2 години практически опит в преподаването на деца (от 6 до 12 години) във формално, неформално или приобщаващо образование, препоръчително с Монтесори педагогика;
 • Писмено и говоримо английски език – минимум ниво В1;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация.
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите! Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Начален учител

Обичате ли децата?

Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?

Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да  ги учите като част от екип,

който реализира най-новите образователни тенденции?

Фондация за образователна трансформация развива нов образователен модел, който прилага в екосистема от Български прогресивни общностни училища в цялата страна. В прогресивното училище интегрираме изследователско и транс/интердисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, Montessori, Direct Instruction, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, национални и международни практики и стандарти.
Ние вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме всяко дете и развитието на всеки учител, както индивидуално, така и в екип.
Ако искате да развивате своята професионална практика  като част от международна програма – станете НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ в Основно прогресивно училище 3, Слатина.
В какво ще се състои вашата работа на начален учител?:
1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които да стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и
взаимоотношенията между учениците.
4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в
прогимназиален етап.
5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Необходими професионални компетентности:
– Висше образование, специалност начална педагогика с педагогическа
правоспособност.
– 2 години практически опит в преподаването на група деца (от 6 до 12 години) във
формално, неформално или приобщаващо образование;
–  Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;

–  Компютърна и медийна грамотност;
– Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в
образованието.
Личностни качества и ценностни нагласи:
– Позитивизъм, откритост и любознателност;
– Умения за управление на групова динамика;
– Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
– Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Какво ви предлагаме?:
– Възможност да сте част от екип, който развива прогресивен образователен модел,
чрез най-новите образователни тенденции;
– Регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.

Ако искате работата ви да носи повече смисъл за вас и другите, да участвате в процесите, да избирате как да използвате ресурсите (си); да откривате през очите на децата естествеността в ученето, а вие да отваряте това пространство и ги свързвате, кандидатствайте по тази обява като изпратите CV и мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с формалните изисквания за заемане на позицията. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител природни науки, прогимназия

Задавате ли си въпроси за професионалното си развитие?

Замисляли сте се за възможността да развиете програма по природни науки като част от международна програма в прогресивно училище?
– Да насочвате учениците да изследват самостоятелно и съвместно теми чрез проучване, наблюдение и експерименти;
– Да изследвате връзките между науката и всекидневния живот;
– Чрез истински примери в научните приложения, да откривате заедно с учениците   напрежението и зависимостите между науката и морала, етика, култура, икономика, политика и околна среда.

Колко предизвикателно Ви звучи това?

Ако припознавате Вашата перспектива за професионално развитие в прогресивно училище, то можете да станете УЧИТЕЛ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ за прогимназиален етап в “Основно прогресивно училище 3” на почасова ангажираност за 2022/2023 учебна година.

В какво ще се състои Вашата работа на учител по природни науки?

Научното изследване засилва критичното и креативно мислене за изследването и дизайна, както и за идентифицирането на предположения и алтернативни обяснения. Учениците се научават да ценят и уважават идеите на другите, да придобиват добри умения за етично мислене и по-нататък да развият чувството си за отговорност като членове на местни и глобални общности.

За да постигнете тези цели, вие:
1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
4. Преподавате природни науки, като създавате контекст, в който:

 • учениците разбират и оценяват науката и нейните приложения,
 • възприемат науката за човешко начинание с ползи и ограничения,
 • развиват аналитично, изследвателско и гъвкаво мислене, като поставят въпроси, разрешават проблеми, съставят обяснения и оценяват аргументи,
 • развиват умения да планират и осъществяват изследвания, да оценяват доказателства и да правят заключения,
 • развиват чувствителност към живата и нежива околна среда,
 • рефлектират върху наученото и правят информирани избори.

5. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
6. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
7. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какво е необходимо да имате, за да ви е удобно в ролята на учител по природни науки?

 • Висше образование, специалност “Физически науки”/”Химически науки”/ „Биологически науки“, педагогическа квалификаци /учителска правоспособност е предимство, (възможно е докторантура или студенти последна година);
 • Педагогически опит в преподаване или опит в международни програми (IB, IGCSE, A-level) – предимство;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието.
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по музика

Обичате ли децата?
Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?
Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да  ги учите?

Може би тогава искате да сте част от екипа на прогресивно училище в ролята на учител по музика?- ние търсим точно Вас!

Ако изберете да сте учител при нас, ще имате творческото предизвикателство:

 • Да обогатявате учениците като слушатели в откликването на различни стилове музика и така да разширявате разбирането им за средата, в която живеят;
 • Да стимулирате изследването на широк диапазон от музикални преживявания като ги подкрепяте- да класифицират звуци и композират, да изследват създаване на музика с тялото, да хармонизират; да слушат и свирят на инструменти; да пеят, четат ноти и нотират; да пишат песни и записват;
 • Да провокирате децата в създаването и възприемането на музикални идеи (както индивидуално, така и групово);
 • Да стимулирате съприкосновението на децата с музика чрез посещения на автори в училището и посещения им на културни музикални изяви.

Какаво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

 • Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност (вкл. и в процес на придобиване).
 • Практически опит в преподаването на деца начален етап (от 6 до 12 години) във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Да сте позитивен човек, открит в естественността си и любопитен да открива и учи заедно с колегите и децата;
 • Да умеете да работите в предизвикателна (развиваща и непрекъснато променяща се, спрямо интересите на децата) среда.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.