Захари Димитров

Лична професионална пътечка

 • Образование: СУ „Св.Климент Охридски“,  магистър – Специална педагогика
 • Професионален опит:
  • 10 години работа в Частно училище ЕСПА, от които 4 като логопед и координатор, 3 като заместник-директор и 3 като директор
  • 12 години работа в Частна детска градина Слънчогледи, директор от основаването на институцията
  • Интереси: книги, музика, волейбол, туризъм, народни танци, кулинария, дизайн

За образованието, което трансформира модела и нагласите

 • Силните страни на прогресивното образование са: Изграждането на общност, фокусирана в равитието на личността. Създаване на условия за развитие.
 • Предизвикателствата, които имаме като екосистема и общност (на този етап от развитието ни ) са: Да дефинираме очакванията и да постигнем резултат. Да поставим стандарт.
 • Работата ми като Директор на прогресивно училище във Фондация за образователна трансформация ще допринесе за: Утвърждаване на институцията и развитие на всяка образователна степен.