Силвия Алексиева

Образование: Природо-математическa гимназия

Професионален опит:  Администрация, Управление на екип

Професионални квалификации: Фотограф

Интереси: Фотография, Изкуство, Кулинария

Силните страни на прогресивното образование са: индивидуален подход към всяко дете.

Вярвам, че: Всичко е постижимо

Мога да допринеса с (качества): последователност, спокойствие и упоритост