Образование:  СУ „Кл. Охридски“, Факултет Славянски филологии, специалност Българска филология – магистър, Първо ПКС към ДИУУ Професионален опит: Учител по БЕЛ с дългогодишен стаж в столични училища: 148 СОУ „Проф. Любомир Милетич“ 11 ОУ „Пимен Зографски“ 163 ОУ „Черноризец Храбър“ 144 СУ „Народни будители“ 9 
Read more