Образование: Магистър “ландшафтна архитектура”; Следдипломна квалификация: педагогика на изобразителното изкуство Професионален опит: Дългогодишен опит в работата с деца, от 4 години преподавател в Прогресивни училища по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество Квалификации: Арт учител на деца между 3 и 6 години Фотограф Учител в Прогресивно училище 
Read more
Образование:  СУ „Кл. Охридски“, Факултет Славянски филологии, специалност Българска филология – магистър, Първо ПКС към ДИУУ Професионален опит: Учител по БЕЛ с дългогодишен стаж в столични училища: 148 СОУ „Проф. Любомир Милетич“ 11 ОУ „Пимен Зографски“ 163 ОУ „Черноризец Храбър“ 144 СУ „Народни будители“ 9 
Read more