Образование: Бакалавър „ Философия“; Магистър „Начална училищна педагогика“. Професионален опит: Индивидуална работа с деца в частни домове Работа в неформален детски център с възрастова група 4-6г. Обучителни програми по първа помощ 7 – 12г. Квалификации: Making the PYP Happen in the Classroom – IB workshop Инструктор 
Read more
Образование: Професионална квалификация „Икономист-информатик“, ПГЕА Професионална квалификация „Интериорен дизайн“, НетИТ Професионален опит: Аниматор на деца 7-12 год. Асистент-учител на деца 7-12 год. Социален асистент на деца СОП. Помощник учител в предучилищна група. Хоби и интереси: Рисуване Фотография Пътуване За мен образованието е:  Образованието е път 
Read more
Лична професионална пътечка Образование: СУ „Св.Климент Охридски“,  магистър – Специална педагогика Професионален опит: 10 години работа в Частно училище ЕСПА, от които 4 като логопед и координатор, 3 като заместник-директор и 3 като директор 12 години работа в Частна детска градина Слънчогледи, директор от основаването 
Read more
Образование: Бакалавър: НСА “Васил Левски” Треньор Баскетбол . Магистър: НСА “Васил Левски” Учител в средната образователна система Професионален опит:  Треньор кондиционна подготовка деца(6-10г) Помощник треньор- Баскетбол деца (7-10г.) , Треньор Кондиционна подготовка , Треньор Кросфит. Учител по физическо възпитание и спорт 6-10г вече 4та година. Хоби и 
Read more
Образование: ПМГ ,,Акад. Иван Гюзелев” Специалност математика и информатика с английски език Студент в Софийски университет ,,св. Климент Охридски”, факултет по педагогика със специалност ,,Неформално образование” Професионален опит: 2 години като преподавател по английски език в частна школа работа по проекти с деца и тийнейджъри 
Read more
Образование: Магистър „Образователен мениджмънт“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет по Педагогика Бакалавър „Педагогика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет по Педагогика   Професионален опит: Учител по английски език в детски градини (от 3г. до 6г.), Езикова школа „Итека“ Занимания по интересни „Забавна математика“ – 
Read more
Образование: Завършва бакалавърска степен в Театрален Колеж „Любен Гройс“ София в специалност Актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Илия Добрев и доц. Иван Налбантов. Опит:  2008 – 2009 г. – актьор в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново 2012 – 2015 г. – Учител-лектор по 
Read more
Образование: Докторска степен, специалност „Педагогическа психология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Université Paris Nanterre  (France); Master de philosophie et histoire des sciences, Univesrité Paris Diderot (France); Магистър “Детско-юношеска и педагогическа психология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Бакалавър “Психология”, Великотърновски университет. Професионален опит: 12 годишен опит 
Read more
Образование: Бакалавър. Специалист педагог – Неформално образование Професионален опит: над 15 години в отглеждането и възпитанието на деца на възраст между 2 и 12год. в Италия и в България преподавател по английски език на деца и възрастни чрез алтернативни методи учител в Прогресивно училище 1 в 
Read more
Образование: СУ „Св. Климент Охридски“- магистър „Предучилищна педагогика“   Квалификации: СУ „Св. Климент Охридски“-  „Монтесори педагогика в съвременното общество предучилищен етап“ -СДК СУ „Св. Климент Охридски“- „Иновации в образованието“-СДК Присъдена 3-та степен на професионална квалификация Професионален опит:  6 години учител в предучилищен етап Хоби и 
Read more