Наталия Димитрова

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“- магистър „Предучилищна педагогика“

 

Квалификации: СУ „Св. Климент Охридски“-  „Монтесори педагогика в съвременното

общество предучилищен етап“ -СДК

СУ „Св. Климент Охридски“- „Иновации в образованието“-СДК

Присъдена 3-та степен на професионална квалификация

Професионален опит:  6 години учител в предучилищен етап

Хоби и интереси:  театър, книги, разходки сред природата

За мен образованието е:  двигателя на развиващото се общество. Образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо.

Учителят е:  подкрепящ, разбиращ и намиращ път към всеки свой ученик; незаменим партньор в пълноценното израстване и развитие на  детето.

Ученикът е:  личност, индивидуалност. Всеки ученик има силна страна, която трябва да бъде идентифицирана  и надградена

Родителите са: респект и уважение; партньор на учителя

Вярвам, че Фондация за образователна трансформация/прогресивно училище: 

е силата, която може да промени   образованието към по-добро, а от там и бъдещото обществото .

 

Знам и мога:

Важно  е да се отнасяме към детето с приемане, уважение и подкрепа, без оценка,

очакване,   награда и насилие. Това е базисната необходимост за благополучното

развитие на личността.