Надежда Бинева

Образование:  магистратура НУП, СУ „Св. Климент Охридски“

Професионален опит:  над 3 год.

Хоби и интереси:  разходки сред природата; четене на книги; слушане на музика; пътувания; обичам да пробвам нови неща

За мен образованието:  продължава цял живот. Позволява на човек да разтвори криле и да полети. Всеки сам избира колко високо и колко далеч да стигне.

Учителят е:  ментор и личен пример за ученика. Води го по пътя на знанието; показва му пътеки, по които детето усвоява нови умения, способности и качества; провокира любов и осъзнатост. Учителят показва и отваря някои врати, които ученикът решава сам да прекрачи.

Ученикът е:  дете или възрастен, изследващ света, процесите и законите, които действат в него. Разбира и прилага взаимовръзките между тях, и ги прилага както за лично, така и за общото благо.

Родителите са: извор на любов, уют, грижа, топлина, традици и личен пример, изграждащи морални, поведенчески и емоционални основи у детето.

Вярвам, че Фондация за образователна трансформация/прогресивно училище:  е разрастваща се общност, подготвяща интелигентни, емоционално балансирани и отворени към света личности.

 

Знам и мога:  Колкото повече нови неща научавам и усвоявам, толкова повече осъзнавам колко малко знам и мога