Михаела Канелова

Образование:
✓I СОУ Пенчо Славейков: Профил изобразително изкуство
(приложни изкуства) с разширено изучаване на английски
език; испански като втори език;
✓Национална Художествена Академия: Специалност
Дизайн за детската среда; Втора специалност Теория и
практика на художественото образование
✓Завършен курс за обучение по английски език за деца в
ЕЦ Оксиния

Професионален опит:
✓ Преподавател в държавни детски градини към ЕЦ Оксиния
✓ Учител в ЧДГ Британика
✓ Аниматор на детски партита
Хоби и интереси:
✓ Интересувам се от психология, здравословен начин на живот, фитнес
✓ В свободното си време обичам да се разхождам сред природата, да танцувам, да пея,
да рисувам
За мен образованието е необходимост от себеусъвършенстване. През целия си живот човек
не бива да спира да се учи. Жаждата за знания трябва да подхранва стремежа ни да се
развиваме. Всъщност, колкото повече научавам, разбирам колко много имам още да уча, или
както е казал древногръцкия философ Платон, „Аз знам, че нищо не знам“.
Учителят е помощник на учещия се и служител на обществото. Да си учител е много повече
от това да си знаеш урока. Накратко, учителят е най-близкия модел за пример в живота на
своите ученици.
Ученикът е търсеща душа, несигурна стъпка, пълна с надежда за светлина. Ученикът е
бъдеще и огледало на общността.
Родителите са съюзници, които с които е добре да се договорим много добре, за да доведем
до най-добри резултати нашата обща работа.
Вярвам, че Фондация за образователна трансформация/прогресивно училище може да ми
помогне да развия своя потенциал. Вярвам, че тук ще срещна подкрепа, признание и
уважение. Като част от прогресивното образование чувствам работата си по-целенасочена и
структурирана.
Знам и мога да постигам целите си успешно с ентусиазъм.