Гергана Иванова

Образование:

  • Магистър „Образователен мениджмънт“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет по Педагогика
  • Бакалавър „Педагогика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет по Педагогика

 

Професионален опит:

  • Учител по английски език в детски градини (от 3г. до 6г.), Езикова школа „Итека“
  • Занимания по интересни „Забавна математика“ – ученици от ПК до 4ти кл., ЧЕСУ „Дори Тенеди“

Хоби и интереси: излети сред природата; четене на книги (основно фентъзи и личностно развитие); фентъзи сериали; творческо писане; каране на колело; езда; народни танци // античност; полово (сексуално) развитие и здраве

За мен образованието е:  подготовка за бъдещето, подкрепа за децата и помощ при изграждането им в уверени, удовлетворени и мислещи възрастни.

 

За мен образованието би трябвало да се свежда до сентенцията на Сенека „Не за училището — за живота да се учим!“ (Non scholae, sed vitae discimus.“) (полезност, практичност, личностно развитие).

Учителят е:  пример за подражание, ментор, медиатор, помощник, насочващ ученика по пътя на познанието и израстването.

Ученикът е: бъдеще, необятност (от възможности, идеи и вдъхновение), чистота, търсещ и опознаващ света, развиващ се.

Родителите са: любов, традиции, пример, връзка, помощници, подкрепа.

Вярвам, че Фондация за образователна трансформация/прогресивно училище: предоставя различен начин, чрез който да подготвим мислещи, мотивирани и вдъхновени личности за непознатото бъдеще; да запазим любопиството и любовта към ученето; да развием мисленето у подрастващите.