Ангелина Тодорова

Образование:  СУ „Кл. Охридски“, Факултет Славянски филологии, специалност Българска филология – магистър, Първо ПКС към ДИУУ

Професионален опит: Учител по БЕЛ с дългогодишен стаж в столични училища:

148 СОУ „Проф. Любомир Милетич“

11 ОУ „Пимен Зографски“

163 ОУ „Черноризец Храбър“

144 СУ „Народни будители“

9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

Хоби и интереси:  четене на книги, пътешествия по света и у нас, народни танци.

За мен образованието е:  най-сигурният път към самоусъвършенстване и познание на света.

Учителят е:  ВЕЧНИЯТ ЖИЗНЕЛЮБИВ УЧЕНИК!

Ученикът е:  ВЕЛИКИЯТ ЖИТЕЙСКИ УЧИТЕЛ!

Родителите са: НАЙ-ВАЖНИЯТ СТЪЛБ ЗА УСПЕХ!

Вярвам, че Фондация за образователна трансформация/прогресивно училище: 

Ще постигне поставените си цели, ще подпомогне извършващите се образователни промени и ще допринесе за спокойното бъдеще на своите възпитаници, които трябва да се превърнат в истински и добронамерени хора.