Лилия Стоилова

Образование:

  • бакалавър: Педагогика;
  • магистър: Организационно консултиране и управление на организацията.
  • Към момента докторант на СУ „Св. Климент Охридски“, Методика на обучението по математика и информационни технологии в началното училище и детската градина, в област решаване на проблеми

Професионален опит:

  • 6 години начален учител,
  • 2 години методическа дейност

Професионални квалификации:

  • IB primary teacher, category 1
  • Jump Math
  • IB PYP: Leading the Learning

Интереси: математика, гобленарство, народни танци

За образованието, което трансформира модела и нагласите

Силните страни на прогресивното образование са: холистичен/цялостен подход към образованието на личността, базирано на концептуално учене чрез изследване

Предизвикателствата, които имаме като екосистема и общност (на този етап от развитието ни ) са: фокусиране върху правилно структуриране на процеси, образователни и организационни

Работата ми като педагогически лидер на ОПУ 3: развитието на екипа в посока консистентна, качествена педагогическа работа (планиране, преподаване, оценяване)

Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: Възможност да допринасям за развитието на истински смислена образователна система, в която всеки член е значим със своите постижения и предизвикателства.

Вярвам, че:  Пътят напред е ясен и вървим по него уверено.

Мога да допринеса с: личен и професионален опит, ангажираност към процеса на собствено учене и ученето на другите.