Катина Чолакова

Образование: Бакалавър „ Философия“; Магистър „Начална училищна педагогика“.

Професионален опит:

Индивидуална работа с деца в частни домове

Работа в неформален детски център с възрастова група 4-6г.

Обучителни програми по първа помощ 7 – 12г.

Квалификации:

  • Making the PYP Happen in the Classroom – IB workshop
  • Инструктор по първа помощ

Хоби и интереси:

Музика, танци – степ, кино изкуство, калиграфия, изработване на миниатюрни макети.

За мен образованието е задължителна основа  за развитието и съществуването на едно по-хуманно и цивилизовано общество.

Учителят е слушател, наблюдател, ментор, вдъхновител, учащ се, приемащ.

Ученикът е вдъхновяващ, отворен към света и познаването му.

Родителите са най-големият авторитет пред детето и партньори на учителя.

Вярвам, че училището дава сигурност и възможност на децата да се развиват като цялостни личности.

Моят подход е предизвикателството.