Деница Пенева

Образование: Бакалавър „Връзки с обществеността“; Магистър „Начална и предучилищна педагогика с английски език“

Професионален опит: маркетинг на детски стоки, работа с деца като треньор по спортни занимания, работа с деца в ЧДГ, Прогресивно училище София

Квалификации:

  • Making the PYP Happen in the Classroom – IB workshop
  • Jump Math
  • Crossfit level 1 trainer

Хоби и интереси: градинарство, реновиране на мебели, пътуване, четене на книги, нутрициолигия

За мен образованието е средство, с което правим осъзнати избори в живота.

Учителят е вдъхновител и вярва във всяко дете.

Ученикът е този, който дава смисъл на работата ни.

Родителите са подкрепящи партньори в образователния процес.

Вярвам, че училището може да бъде място, в което се гради едно по- добро и светло бъдеще.

Моят подход е: да разбера нуждите на всеки ученик и спрямо тях  да търсим заедно удовлетвореност от процеса на учене и реализиране на поставените цели и мечти.