Образование: Бакалавър: НСА “Васил Левски” Треньор Баскетбол . Магистър: НСА “Васил Левски” Учител в средната образователна система Професионален опит:  Треньор кондиционна подготовка деца(6-10г) Помощник треньор- Баскетбол деца (7-10г.) , Треньор Кондиционна подготовка , Треньор Кросфит. Учител по физическо възпитание и спорт 6-10г вече 4та година. Хоби и 
Read more
Образование: ПМГ ,,Акад. Иван Гюзелев” Специалност математика и информатика с английски език Студент в Софийски университет ,,св. Климент Охридски”, факултет по педагогика със специалност ,,Неформално образование” Професионален опит: 2 години като преподавател по английски език в частна школа работа по проекти с деца и тийнейджъри 
Read more
Образование: Магистър „Образователен мениджмънт“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет по Педагогика Бакалавър „Педагогика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет по Педагогика   Професионален опит: Учител по английски език в детски градини (от 3г. до 6г.), Езикова школа „Итека“ Занимания по интересни „Забавна математика“ – 
Read more
Образование: Завършва бакалавърска степен в Театрален Колеж „Любен Гройс“ София в специалност Актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Илия Добрев и доц. Иван Налбантов. Опит:  2008 – 2009 г. – актьор в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново 2012 – 2015 г. – Учител-лектор по 
Read more
Образование: Докторска степен, специалност „Педагогическа психология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Université Paris Nanterre  (France); Master de philosophie et histoire des sciences, Univesrité Paris Diderot (France); Магистър “Детско-юношеска и педагогическа психология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Бакалавър “Психология”, Великотърновски университет. Професионален опит: 12 годишен опит 
Read more
Образование: Бакалавър. Специалист педагог – Неформално образование Професионален опит: над 15 години в отглеждането и възпитанието на деца на възраст между 2 и 12год. в Италия и в България преподавател по английски език на деца и възрастни чрез алтернативни методи учител в Прогресивно училище 1 в 
Read more
Образование: СУ „Св. Климент Охридски“- магистър „Предучилищна педагогика“   Квалификации: СУ „Св. Климент Охридски“-  „Монтесори педагогика в съвременното общество предучилищен етап“ -СДК СУ „Св. Климент Охридски“- „Иновации в образованието“-СДК Присъдена 3-та степен на професионална квалификация Професионален опит:  6 години учител в предучилищен етап Хоби и 
Read more
Образование: Магистър „ландшафтна архитектура“; Следдипломна квалификация: педагогика на изобразителното изкуство Професионален опит: Дългогодишен опит в работата с деца, от 4 години преподавател в Прогресивни училища по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество Квалификации: Арт учител на деца между 3 и 6 години Фотограф Учител в Прогресивно училище 
Read more
Образование:  СУ „Кл. Охридски“, Факултет Славянски филологии, специалност Българска филология – магистър, Първо ПКС към ДИУУ Професионален опит: Учител по БЕЛ с дългогодишен стаж в столични училища: 148 СОУ „Проф. Любомир Милетич“ 11 ОУ „Пимен Зографски“ 163 ОУ „Черноризец Храбър“ 144 СУ „Народни будители“ 9 
Read more