Образование: Природо-математическa гимназия Професионален опит:  Администрация, Управление на екип Професионални квалификации: Фотограф Интереси: Фотография, Изкуство, Кулинария Силните страни на прогресивното образование са: индивидуален подход към всяко дете. Вярвам, че: Всичко е постижимо Мога да допринеса с (качества): последователност, спокойствие и упоритост
Read more
Образование: бакалавър: Педагогика; магистър: Организационно консултиране и управление на организацията. Към момента докторант на СУ „Св. Климент Охридски“, Методика на обучението по математика и информационни технологии в началното училище и детската градина, в област решаване на проблеми Професионален опит: 6 години начален учител, 2 години 
Read more
Лична професионална пътечка Образование: СУ „Св.Климент Охридски“,  магистър – Специална педагогика Професионален опит: 10 години работа в Частно училище ЕСПА, от които 4 като логопед и координатор, 3 като заместник-директор и 3 като директор 12 години работа в Частна детска градина Слънчогледи, директор от основаването 
Read more