бразование: бакалавър: Педагогика; магистър: Организационно консултиране и управление на организацията. Към момента докторант на СУ „Св. Климент Охридски“, Методика на обучението по математика и информационни технологии в началното училище и детската градина, в област решаване на проблеми Професионален опит: 6 години начален учител, 2 години 
Read more