Cub Studio
Fraser Davidson
Ice Cream
Marisa at Paulista
Ocho
Sander van Dijk

Cub Studio / Animation

Cub Studio is a London based animation studio specialising in 2D motion graphics and animated content.

Ice cream / Marisa at Paulista

My latest animated work, done for a department store Marisa, at Paulista avenue, Sao Paulo.

Ocho / Animated

When the number series designed by Tatalab & Friends came online I was inspired to animate one of them!

Първа подготвителна група 5-годишни деца

Нов прием на 5. годишни деца в Основно прогресивно училище 3

Какво правим

Създаваме отделен подготвителен етап, който има специфични цели, различни от тези в първи клас (начален етап).

Специализираме тясно учителите за работа с тези възрасти (5-6 годишни)

Как го правим?

Развиваме програма на PYP за ранно развитие, трансдисциплинарно учене, където се прилагат подходи, като основна рамка и подходи взети от монтесори , реджо емилия, джъмп мат плюс английски език.

Върху кое се фокусираме?

Фокусът ни в този етап  е социалното, емоционално и физическо развитие на децата. Изграждане на много по-добра готовност  у децата за учене и продължаване с трансдисциплинарната програма и дисциплинарното учене в начален етап. Развиване на организационни качества, самостоятелнос и любознателност.

Програма и дневен режим

5 и 6 годишните деца, ще имат различни програми и дневен режим като ще взаимодействат определено време по-между си и с по-големите деца в училището.