Справка за извършените разходспр.№ 7 - ОТЧЕТ_СЛАТИНА към 31.12.2022 г

спр.№ 7 - ОТЧЕТ_СЛАТИНА към 30.09.2022 г - Частни у-ща и ДГ

спр.№ 7 - ОТЧЕТ_СЛАТИНА към 30.06.2022 г - Частни у-ща и ДГ