Контакти

Основно прогресивно училище 3 – София

Филиал на ЧОУ “Прогресивно образование” ЕООД (ЕИК 204645858), лицензирано от МОН със заповед РД 14-106/05.07.2016 и регистрирано като основно с удостоверение №83/06.07.2017.

Е-поща:
school3 [at] transform.bg

Банкова сметка:
IBAN: BG45UNCR70001523200445
УниKредит Булбанк

Училището се притежава изцяло от Фондация за образователна трансформация (ЕИК 177196885), организация с нестопанска цел за общественополезна дейност с рег. № 20170828025 по ЗЮЛНЦ.