Прием

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Училището приема ученици за подготвителен (6 год.) и първи клас (7 год.) от септември 2018 г.

За да осигурим приемственост и високо качество на образователните процеси, през първите две години прогресивното училище в Младост ще бъде филиал на Основно прогресивно училище 1 – София  Впоследствие ще прерасне в самостоятелно училище.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

СВОБОДНИ МЕСТА  (ОПУ3 – Младост, София)
Подготвителен клас: 10
Първи клас:  ще бъдат обявени на 26.03.

СТЪПКИ И ГРАФИК 

  1. Подаване на заявка за интерес: 6 – 16.03.2018
  2. Посещение в училище след предварителна уговорка (ОПУ1 – кв. Стрелбище): 18 – 23.03.2018
  3. Подаване на заявление за прием: до 28.03.2018
  4. Покана за среща с децата и техните семейства: до 28.03.2018
  5. Срещи с приемната комисия (с цел опознаване на децата, разговор за очакванията на родителите и възможностите на училището да осигури най-адекватната подкрепа за детето): 29 – 30.03.2018
  6. Решение на приемната комисия: 31.03.2018
  7. Подаване на заявление за записване и сключване на договори по график: 2 – 10.04.2018

ТАКСИ

Таксата за образователна услуга за 2018/19 учебна година е 7300 лв. за 10 учебни месеца целодневно обучение. Таксите за храна ще са около 170 лв./месец. Учебните материали са включени в таксата. Доплащат се разходите при излизане в града и зелените училища извън града.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school3 [at] transform.bg

 


Ако се интересувате да запишете детето си в ОПУ3 в Младост, моля, попълнете формата и натиснете бутона SUBMIT в края на страницата: